Record details

Title
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Vladimír Šrein, Antonín Zeman
Other titles
    Anthropogeneous minerals in the cave sediments of Moravian karst
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Šrein, Vladimír
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - monograph
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Pages
    s. 20-25
Notes
    3 tab.
Subject group
    antropogenní jevy
    holocén
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    metalurgie
    oblast snosová
    odpady
    povodeň
    rudy Fe
    sedimentace fluviální
    subrecent
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Rudice (Blansko)
    Sloup (Blansko)
Keyword
    Antropogenní
    Jeskynních
    Krasu
    Minerály
    Moravského
    Sedimentech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012