Record details

Title
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
Other titles
    Anthropogenic Radiogenic Contamination of Soils in the Highland Regions of North Moravia (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky Mts.)
Author
    Abraham, Miloš
    Baldík, Vít
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
    Novotný, Roman
    Pecina, Vratislav
    Veleba, Bohumil
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2006, zborník referátov
Pages
    3
Notes
    Akce: 2006/11/23 ; Bratislava
Thesaurus term
    radiogenic elements, geochemical interactions, anthropogenic contamination, Jeseníky, Králický Sněžník, Orlické hory, Moravian-Silesian Beskydy Mts.
Keyword
    Antropogenní
    Beskydy
    CHKO
    Horských
    Hory
    Jeseníky
    Kontaminace
    Králický
    Moravskoslezské
    Moravy
    Oblastech
    Orlické
    Půd
    Radiogenní
    Severní
    Sněžník
    Zemin
Abstract (in czech)
   Cílem výzkumu bylo stanovit rozsah, úroveň a vertikální distribuci vybraných kontaminantů v půdách s různou kultivací (les, louka, pole) v oblastech Králického Sněžníku, Orlických hor, Jeseníků a CHKO Moravskoslezské Beskydy. Zaměřili jsme se zejména na radiogenní 137Cs (poločas rozpadu 30,1 let) a také v menší míře na izotopy U, Th, K.
Abstract (in english)
   Anthropogenic Radiogenic Contamination of Soils in the Highland Regions of North Moravia (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky Mts.)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014