Record details

Title
    Antropogenní transformace údolních niv
Statement of responsibility
    Antonín Ivan, Karel Kirchner
Other titles
    Anthropogenous transformation of valley plains
Author
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu
Pages
    s. 18-20
Notes
    1 obr., 21 bibl.
Subject group
    aluvium
    antroporeliéf
    geomorfologie akumulačních oblastí
    sedimentace fluviální
Subject category
    povodeň
    sedimenty nivní
Keyword
    Antropogenní
    Niv
    Transformace
    údolních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012