Record details

Title
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
Statement of responsibility
    Karel Kirchner, Antonín Ivan, Sylvie Hofírková, Andrea Petrová, Tibor Andrejkovič
Other titles
    Anthropogenic relief transformations of the eastern part of the Podyjí National Park
Author
    Andrejkovič, Tibor
    Hofírková, Sylvie
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Petrová, Andrea
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 31-33
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    geologie regionální
    historie
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lidské aktivity
    národní park
    ochrana přírody
    povodí
    reliéf
Geographical name
    ČR-Morava
    Podyjí
Keyword
    33-24
    34-11
    34-13
    Antropogenní
    části
    Hnanice
    Národního
    Parku
    Podyjí
    Reliéfu
    Šatov
    Transformace
    Východní
    Znojmo
Abstract (in english)
   Eastern part of the Podyjí National Park was influenced by human activities as a cultivated landscape during historical development. Man-made landforms turned into a component of relief protected landscape. Anthropogenic forms (e.g. quarries, sand pits, mill races, military trenches) have been gradually destroyed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012