Record details

Title
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
Author
    Andrejkovič, T.
    Hofírková, Sylvie
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Petrová, Andrea
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Pages
    s. 31-33
Notes
    Projekt: GA205/99/0329, GA ČR
    Překlad názvu: Antropoghenic relief transformations of the eastern part of the Podyjí National Park
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Antropogenní
    části
    Národního
    Parku
    Podyjí
    Reliéfu
    Transformace
    Východní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012