Record details

Title
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
Author
    Adamovič, Jiří
    Balogh, K.
    Filip, Jiří
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 52, 3-4
Pages
    s. 211-220
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR
    Projekt: M41434, OTKA, HU
    Projekt: T060965, OTKA, HU
    Překlad názvu: Využití metody fission track při datování aktivity hydrotermálních fluid v terciérních vulkanitech Českého masívu
    Rozsah: 10 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    apatite
    Bohemian Massif
    fission tracks
    K-Ar dating
    stress field
    thermal events
    volcanic rocks
Keyword
    Apatite
    Bohemian
    Fission
    Flow
    Fluid
    Hydrothermal
    Implications
    Massif
    Tertiary
    Timing
    Track
    Volcanics
Abstract (in czech)
   Pro soubor svrchnokřídových až paleogénních subvulkanitů a vulkanitů Českého masivu bylo provedeno datování fission track na apatitech (AFT) a K-Ar datování. Na základě získaných výsledků lze soudit, že apatity z těchto hornin znovu vstoupily do zóny úplného vyžíhání během epizod aktivace hydrotermálních fluid podél hlavních zlomových pásem a žilných kontaktů. Z dostupných dat lze usuzovat na dvě takové události: ve svrchním oligocénu (28 až 26 Ma) a ve spodním miocénu (20 až 16 Ma).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012