Record details

Title
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
Statement of responsibility
    Silvester Šály, Peter Gabčo, Ivan Líška
Other titles
    Application of the petrophysical equations of Ellansky in the treatment of well-log data on microcomputer
Author
    Gabčo, Peter
    Líška, Ivan
    Šály, Silvester
Language
    slovensky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 51-61
Year
    1991
Notes
    1 tab., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    interpretace dat
    karotáž
    petrofyzika
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vídeňská pánev
    zpracování dat
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Aplikácia
    Ellanského
    Karotážnych
    Mikropočítači
    Petrofyzikálnych
    Pri
    Rovníc
    Spracování
    údajov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012