Record details

Title
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
Other titles
    Microgravity investigations in engineering geology
Author
    Blecha, Vratislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    7
Year
    2004
Thesaurus term
    engineering geology
    geophysics
    microgravity
Keyword
    Aplikace
    Geologii
    Inženýrské
    Mikrogravimetrie
Abstract (in czech)
   Aplikace mikrogravimetrie při řešení problémů inženýrské geologie - přístroje, metodika, praktické příklady
Abstract (in english)
   Application of microgravity survey in engineering geology - instruments, processing, practical examples
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012