Record details

Title
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
Statement of responsibility
    Dana Procházková
Other titles
    Practical application of the study of earthquakes in Czechoslovakia
Author
    Procházková, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 12
Pages
    s. 365-368
Year
    1990
Notes
    4 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    interpretace dat
    karotáž
    seizmologie
    zemětřesení
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Aplikace
    Československu
    Praxi
    Studia
    Zemětřesení
Abstract (in czech)
   Článek seznamuje se základními poznatky o zemětřesení, typy otřesů a charakterizuje intenzitu různých stupňů zemětřesení. Dále uvádí rozložení seizmických stanic na území Československa a vymezuje potenciální oblasti vzniku zemětřesení se škodlivými až katastrofickými účinky. Na území naší republiky se svými makroseizmickými účinky projevují i silnější zemětřesení, jejichž epicentra leží v pohořích okolních zemí Evropy. Sledování přirozené seizmické aktivity nabylo na významu vzhledem k výstavbě a provozu speciálních objektů a zařízení. Důležité je i studium příčin indukovaných zemětřesení v důlních oblastech. Za účelem snížení následků možných silnějších otřesů na minimum se provádějí v ohrožených oblastech opatření normativní a výchovná.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012