Record details

Title
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Aplites, aplitic granites and pegmatites from the southwestern margin of the Central Bohemian Pluton
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 222-225
Year
    2000
Notes
    5 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    analýza petrografická
    aplit
    chemismus hornin
    granit
    horniny plutonické
    pegmatit
    středočeský pluton
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Aplitické
    Aplity
    Granity
    Jihozápadního
    Okraje
    Pegmatity
    Plutonu
    Středočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012