Record details

Title
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
Statement of responsibility
    Jiří Gabriel, Petr Baldrian
Other titles
    Biohydrometallurgy IV (Variant.)
    Možnosti využitia bunkových kultúr vyšších húb na biosorpciu Cd
Author
    Baldrian, Petr
    Gabriel, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 28, no. 5
Pages
    p. 343-344
Year
    1996
Notes
    1 fot., 1 tab., 8 bibl.
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    absorpce
    biologické metody
    Cd (kadmium - 48)
    konference
    mikroorganismy
    znečištění
Subject category
    dekontaminace
Keyword
    Applicability
    Biosorption
    Cadmium
    Cultures
    Fungi
    Higher
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012