Record details

Title
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Radmila Kucerova
Author
    Kučerová, Radmila, 1965-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Rudarsko-geološko-naftni zbornik
Vol./nr.
    Vol. 18
Pages
    p. 97-101
Year
    2006
Notes
    2 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Srbocharvatské resumé
    Zkr. název ser.: Rud. geol. naft. Zbor.
Classfication no.
    504
Conspectus category
    504
Subject group
    Bacteria
    biodegradace
    dekontaminace
    likvidace odpadu
    odpad rizikový
    organická substance
    polychlorované bifenyly
    půdy
    skládka
    studie experimentální
    uhlovodíky aromatické
    znečištění
Geographical name
    Morava (Česko)
    Pozďátky (Třebíč, Třebíč)
Keyword
    Application
    Biodegradation
    Czech
    Dump
    Hazardous
    NEL
    PAH(s
    PCB(s
    Pozďátky
    Pseudomonas
    Putida
    Republic
    Rhodococcus
    Samples
    Soil
    Sp
    Waste
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012