Record details

Title
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
Statement of responsibility
    Milan Brož
Author
    Brož, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 84
Pages
    s. 143-148
Year
    1992
Notes
    3 obr.,13 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    Český masiv
    konference
    průvodní jevy
    přístroje
    seizmologie
    těžba surovin
    voda minerální
    voda termální
    zemětřesení
Subject category
    geofyzikální stanice
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jáchymov
    Karlovy Vary
    Mariánské Lázně
Keyword
    88
    Apparatus
    Application
    Digital
    Field
    MARS
    Monitoring
    Regime
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012