Record details

Title
    Application of high altitude and ground-based spectroradiometry in the monitoring of hazardous waste derived from Sokolov open-pit mine
Other titles
    Aplikace pozemní a satelitní spektroradiometrie pro monitorování odpadů spojených s povrchovou těžbou v sokolovské pánvi
Author
    Bourguignon, Anne
    Chevrel, Stephane
    Kopačková, Veronika
    Metelka, Václav
    Rojík, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Proceedings Mine Water and the Environment
Pages
    5
Notes
    Akce: 2008/06/02 ; Karlovy Vary
Thesaurus term
    Acid Mine Drainage (AMD),spectroradiometry,ASTER,mining waste,Sokolov,open-pit mine
Keyword
    Altitude
    Application
    Derived
    Ground-based
    Hazardous
    High
    Mine
    Monitoring
    Open-pit
    Sokolov
    Spectroradiometry
    Waste
Abstract (in czech)
   Metody spektroradiometrie zaměřené na analýzu superspektrálních satelitních dat ASTER v kombinaci s pozemní spektroradiometrií (ASD Filedspec spectroradiometer) byly aplikovány na Sokolovsku za účelem testování možností těchto metod pro identifikaci zdrojových center vznikající acidifikace (AMD). Data z pozemních měření ASD spektrometrem spolu s laboratorními měřeními provedenými stejným přístrojem nad typovými mineralogickými a horninovými vzorky sokolovské pánve byly využity jak pro vlastní kalibraci satelitních dat tak i pro jejich minerální klasifikaci. Změřené vzorky byly dále podrobeny RTG difrakci za účelem přesné mineralogické identifikace. Hlavní důraz byl kladen na testování různých klasifikačních algoritmů od jednoduchých, které berou v úvahu pouze jednosložkový obsah pixelu (SAM - Spectral Angle Mapper) přes složitější algoritmy zohledňující vícesložkový obsah pixelu (Spectral Unmixing) a klasifikující skupiny minerálů jakými jsou sulfáty, oxidy a oxi-hydroxidy kovů.
Abstract (in english)
   Mines (abandoned, still-active) are one of the most challenging environmental problems faced by government, communities and mining industry worldwide. Mineral spectroradiometry, both from airborne or spaceborne sensors and ground measurements, represents an alternative to conventional methods and efficient way to characterize mines and assess the potential for AMD discharge (Acid Mine Drainage). High-altitude spectroradiometry (ASTER - Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer satellite data) together with ground-based spectroradiometry (ASD Filedspec spectroradiometer) were applied in order to define the capability for identifying the locations of the most significant sources of AMD discharge at the Sokolov open-pit mine site.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014