Record details

Title
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
Statement of responsibility
    Claire Bény, Jan Jehlička
Author
    Bény, Claire
    Jehlička, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 1
Pages
    s. 1-12
Year
    1991
Notes
    3 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    analýza hornin
    anthraxolit
    Barrandien
    kerogen
    metamorfika
    organická substance
    proterozoikum
    sedimenty klastické
    spektrometrie Ramanova
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
Keyword
    Anthraxolites
    Application
    Carbonaceous
    Example
    Kerogens
    Matter
    Microspectrometry
    Natural
    Raman
    Study
Abstract (in czech)
   Výsledky získané Ramanovou spektrometrií dokazují strukturní rozdíly mezi kerogenem a antraxolity. U kerogenů izolovaných z aleuropelitů a metaaleuropelitů regionálně metamorfovaného svrchnoproterozoického komplexu prokazuje Ramanova mikrospektrometrie strukturní změny ve směru vzrůstajícího metamorfního gradientu. V anthraxolitech šungitického typu prekambrického stáří jsou zaznamenány strukturní defekty; jejich struktura se nepodobá struktuře grafitu. Anthraxolity asfaltického typu obsahují velmi malé krystality a jejich struktura představuje nejnižší stupeň strukturního uspořádání studovaných uhlíkatých materiálů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012