Record details

Title
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Martin Bednarik, Karel Kubečka, Tomáš Bouchal
Author
    Bednarik, Martin
    Bouchal, Tomáš
    Kubečka, Karel
    Marschalko, Marian
    Yilmaz, Isik
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geologica sinica
Vol./nr.
    Vol. 87, no. 1
Pages
    p. 272-285
Year
    2013
Notes
    14 obr., diagr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geol. sin.
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    antroporeliéf
    geologie inženýrská
    kvartér
    mapa inženýrskogeologická
    plánování územní
    systém GIS
    těžba podzemní
    využití území
Geographical name
    Česko
    Ostravsko-karvinský revír (Česko)
    Petřvald (Karviná, Orlová)
Keyword
    Application
    Conditions
    Czech
    Engineering-geological
    Land-use
    Petrvald
    Plans
    Region
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014