Record details

Title
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
Statement of responsibility
    Ladislav Keclík, Jaroslav Kubala, Eva Trávníčková, Michal Horevaj
Author
    Horevaj, Michal
    Keclík, Ladislav
    Kubala, Jaroslav
    Trávníčková, Eva
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 84
Pages
    s. 215-220
Year
    1992
Notes
    2 diagr.,10 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornoslezská pánev
    konference
    mechanika hornin
    metoda elektromagnetická
    těžba podzemní
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Application
    Coal
    Conditions
    Electromagnetic
    Emission
    Field
    Indicating
    Mass
    Method
    Ostrava-Karviná
    Rock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012