Record details

Title
    Application of two-component model of drainage discharge to nitrate contamination
Other titles
    Použití dvousložkového modelu odtoku na dusičnanové znečištění drenáže.
Author
    Bůzek, František
    Bystricky, Vaclav
    Kadlecová, Renata
    Kvitek, Tomas
    Ondr, Pavel
    Sanda, Martin
    Zajicek, Antonin
    Zlabek, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Contaminant Hydrology
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 3-4
Pages
    19
Year
    2009
Thesaurus term
    drainage discharge, discharge model, nitrate balance, delta N-15, delta O-18
Keyword
    Application
    Contamination
    Discharge
    Drainage
    Model
    Nitrate
    Two-component
Abstract (in czech)
   Dusičnanové znečištění drenážního pole bylo řešeno pomocí dvousložkového modelu odtoku na základě O-18 a N-15 dat.
Abstract (in english)
   Nitrate contamination of drainage system was solved using O-18 and N-15 isotope data with conceptual two-component model of discharge.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014