Record details

Title
    Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Svitek, Tomáš
    Vilhelm, Jan
Conference
    European Geosciences Union General Assembly (19.04.2009-24.04.2009 : Vienna, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    Roč. 11, - (2009), s. 3366-3366
Notes
    Projekt: IAA300130906, GA AV ČR
    Překlad názvu: Aproximace anisotropie rychlosti podélných vln trojosým elipsoidem
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    anisotropy
    rock fracturing process
    rocks
Keyword
    Anisotropy
    Approximation
    Ellipsoid
    P-wave
    Three-axis
    Velocity
Abstract (in czech)
   Byla změřena anisotropie pískovců nadloží ropných rezervoárů na kulových vzorcích za vysokých tlaků a porovnána s polními měřeními.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012