Record details

Title
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
Statement of responsibility
    Vladimír Šifalda
Author
    Šifalda, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 12
Pages
    s. 399-401
Year
    1996
Notes
    3 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    malé povodí
    model matematický
    odtok
    srážky dešťové
Keyword
    Aproximace
    Doby
    Koncentrace
    Malých
    Odtoku
    Povodích
    Přirozených
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012