Record details

Title
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček
Other titles
    Proceedings of the 3rd Workshop on Early Cretaceous Cephalopods (Variant.)
Author
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Memorie Descrittive della Carta Geologica d´Italia
Vol./nr.
    Vol. 51
Pages
    p. 167-171
Year
    1995
Notes
    3 obr., 16 bibl.
    Italské resumé
    Zkr. název ser.: Mem. descr. Ct. geol. Ital.
Subject group
    alb
    Ammonoidea
    apt
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyšové pásmo Západních Karpat
    konference
    křída-spodní
    paleogeografie
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Albian
    Ammonites
    Aptian
    Carpathians
    Czech
    Republic
    Slovak
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012