Record details

Title
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček
Other titles
    New Develoments in Cretaceous Research Topics (Variant.)
Author
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg
Vol./nr.
    Vol. 77
Pages
    p. 221-241
Year
    1996
Notes
    3 obr., 6 pl., 2 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg.
Subject group
    aptychy
    diverzita druhová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fylogeneze
    křída-spodní
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Kurovice (Kroměříž)
    Slovensko
Keyword
    4th
    1992
    Aptychi
    Carpathians
    Cretaceous
    Hamburg
    International
    Lower
    Proceedings
    Stratigraphy
    Symposium
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012