Record details

Title
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
Statement of responsibility
    Martin Bohatý
Author
    Bohatý, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 163-176
Year
    2004
Notes
    4 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 174-176
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    aragonit
    Český masiv
    historie
    karbonáty
    krystalová struktura
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    výzkum
Geographical name
    ČR
    Slovensko
    Svět
Keyword
    Aragonit
    Dějin
    Do
    Mineralogie
    Nerost
    Vstoupil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012