Record details

Title
    Aragonit a další jeskynní minerály
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 3
Pages
    s. 221-226
Year
    2004
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    aragonite
    caves
    minerals
Keyword
    Aragonit
    Další
    Jeskynní
    Minerály
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012