Record details

Title
    Architecture of Polyurethane Geocomposite Materials - Visualization and Imaging Techniques
Author
    Ščučka, Jiří
Conference
    Multinational Congress on Microscopy (8. : 17.06.2007-21.06.2007 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    8th Multinational Congress on Microscopy. Proceedings
Pages
    S. 221-222
Notes
    Projekt: GA105/07/1533, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Stavba polyuretanových geokompozitních materiálů - vizualizační a zobrazovací metody
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geocomposite materials
    visualization
Keyword
    Architecture
    Geocomposite
    Imaging
    Materials
    Polyurethane
    Techniques
    Visualization
Abstract (in czech)
   V příspěvku je prezentováno využití různých technik optické mikroskopie v kombinaci se zpracováním a analýzou obrazu pro zviditelnění a zobrazení stavby geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012