Record details

Title
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
Statement of responsibility
    Vladimír Homola, Jakub Jirásek, Martin Sivek
Other titles
    Archive of micropetrographic photographs of coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin and the implementation of its database
Author
    Homola, Vladimír, 1922-
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Sivek, Martin, 1948-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 49-53
Year
    2004
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    552
    553.9
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    atlas
    databanka
    digitalizace
    fotografie
    hornoslezská pánev
    macerály
    nábrus
    uhlí bituminózní
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Archiv
    části
    české
    Databázová
    Fotografií
    Hornoslezské
    Mikropetrografických
    Pánve
    Realizace
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012