Record details

Title
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
Statement of responsibility
    Jiří Chrt, Milan Plch
Author
    Chrt, Jiří
    Plch, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 142-146
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    andezit
    geologie ložisek rud
    ložiska rud
    ložisko impregnační
    ložiskové struktury
    metalometrie
    průzkum ložiska
    rudy Cu
    žilník
Geographical name
    Kuba
Keyword
    Arimao
    Kubě
    Ložisko
    Měděných
    Nové
    Porfyrových
    Rud
Abstract (in czech)
   Příspěvek poskytuje geologicko-ložiskové informace o prvním větším výskytu porfyrových měděných rud na Kubě, objevených v r 1984. Je uveden komplex vyhledávacích metod, morfologie a nerostné složení ložiska, výsledky laboratorní flotační úpravy. Nejbohatší zóna vykazuje průměrně 0,3 - 0,35 mědi a 2 - 6 g/t zlata.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012