Record details

Title
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
Other titles
    As-rich metallurgical products from Kutná Hora (Czech republic)
Author
    Malec, Jan
    Novák, František
    Pauliš, Petr
    Ševců, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 1
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    slags, arsenic minerals, claudetite, arsenolite, realgar, orpiment, scorodite, sulphur, Kutná Hora
Keyword
    Arsenem
    Bohaté
    Bylanky
    Hoře
    Hutní
    Kutné
    Produkty
Abstract (in czech)
   Mezi běžnými středověkými struskami po hutnění rud Ag se vzácně vyskytují úlomky silikátové strusky s obsahem As až 1,4 %, tmelené claudetitem a druhotným skoroditem. V malém množství jsou také přítomny realgar, auripigment, arsenolit a síra. Zdrojem As jsou kyzy pohaté arsenopyritem, které byly součástí hutní vsázky. Příčina kontaminování strusky oxidem arsenitým není jasná (možnost zřícení pece, technologických pokusů nebo nedbalosti personálu).
Abstract (in english)
   As-rich metallurgical products from Kutná Hora (Czech republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014