Record details

Title
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
Author
    Filippi, Michal
    Goliáš, V.
    Pertold, Z.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Environmental Geology
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 5
Pages
    s. 716-730
Year
    2004
Notes
    Projekt: 79-502 881, EMOZMiD, XX
    Překlad názvu: Arsen v kontaminovaných půdách a antropogenních deponiích na ložiskách zlata Mokrsko, Roudný a Kašpěrské Hory, Český masív
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    arsenic
    oxidation zone
    Quaternary cover
Keyword
    Anthropogenic
    Arsenic
    Bohemian
    Contaminated
    CZ
    Deposits
    Gold
    Hory
    Kašperské
    Massif
    Mokrsko
    Roudný
    Soils
Abstract (in czech)
   Byly studovány profily neporušeným půdním pokryvem, důlní haldou a úpravárenským odkalištěm. Všechny vybrané typy kvartérního pokryvu se nacházejí v oblasti tří mesotermálních zlatých ložisek v Českém masívu a liší se svojí antropogenní historií. Bylo analyzováno mineralogické a chemické složení vzorků, obsahy arsenu a přítomnost sekundárních arsenových minerálů
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012