Record details

Title
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
Other titles
    Alterace akcesorických minerálů Zr-Th-REE za přínosu arsenu v granitu z Hory sv. Kateřiny, Česká republika
Author
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: Evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 workshop Smolenice, Slovak republic, April 8-10 2008
Pages
    4
Notes
    Akce: 2008 ; Smolenice
Thesaurus term
    accessory minerals, alteration, granite
Keyword
    Accessory
    Alteration
    Arsenic-involved
    Czech
    Granite
    Hora
    Kateřiny
    Minerals
    Republic
    Stock
    Svaté
    Zr-Th-REE
Abstract (in czech)
   Granit z lokality Hora sv. Kateřiny poskytuje ideální podmínky pro studium chování akcesorických minerálů Th, Zr a REE v podmínkách postmagmatické hydrotermální alterace. Specifické je pro tuto lokalitu zapojení arsenu do alteračních procesů.
Abstract (in english)
   The Hora svaté Kateřiny granite offers good opportunity to study evolution of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals during magmatic and hydrothermal evolution of highly fractionated phosphorus-poor granite. Specific feature of this locality is enrichment of arsenic in the altered and hydrothermaly formed minerals.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014