Record details

Title
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
Statement of responsibility
    Milada Horáková
Other titles
    Heavy Minerals Associations in Some Eluvial and Deluvial Deposits of the Bohemian Massif
Author
    Horáková, Milada
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Roč. 17
Pages
    s. 63-84
Year
    1989
Notes
    5 obr.,15 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    Český masiv
    eluvium
    impregnační ložiska
    ložisko impregnační
    parageneze
    prospekce aluviální
    rudy barevných kovů
    sedimenty deluviální
    šlichová prospekce
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Asociace
    Českého
    Deluviálních
    Eluviálních
    Masívu
    Minerálů
    Některých
    šlichách
    Uloženin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012