Record details

Title
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
Statement of responsibility
    Pavel Novotný, Jiří Sejkora
Other titles
    Association of secondary minerals accompanying linarite from the Modrá štola Gallery, Zlaté Hory, the Jeseníky Mts.
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 191-192
Year
    1999
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    minerály supergenní
    rudy Au
    silesikum
    silikáty
    sulfáty
    zóna oxidační
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    Asociace
    Hory
    Jámy
    Jeseníky
    Linaritem
    Minerálů
    Modré
    Pomocné
    Rozrážka
    Sekundárních
    štoly
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012