Record details

Title
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
Statement of responsibility
    Zdeněk Táborský, Karel Žák, Marie Nešporová, Marta Pudilová
Other titles
    Heavy mineral assemblages in clastic cave sediments of the Bohemian Karst
Author
    Nešporová, Marie
    Pudilová, Marta
    Táborský, Zdeněk
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Pages
    s. 83-88
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    alochton
    izotopy stabilní
    jeskyně
    kras
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    kyslík
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    sedimenty klastické
    těžké minerály
Geographical name
    Český kras
    ČR-Čechy
Keyword
    Asociace
    Českého
    Jeskynních
    Klastických
    Krasu
    Minerálů
    Sedimentech
    Těžkých
Abstract (in english)
   In the Bohemian Karst, a small karstic region located SW of Prague, assemblages of heavy minerals have been studied in allochtonous sandy cave sediments. For a comparison, surface localities of Qaternary age (river terraces), Tertiary age (fluvial sands of rivers, alluvial plains and lakes) and Cretaceous age (freshwaters lake ans hallow-water marine sediments) have been included in the study. Quaternary sediments, both at surface outcrops and within caves, are characterized by abundant unstable heavy minerals (hornblende, pyroxens, garnets, biotite, ets.). Tertiary sands of surface localities occuring at higher elevations are characterized by abundant andalusite+sillimanite+kyanite , lower content of tourmaline, and by lower 18O values of quartz, while surface localities at lower elevation are dominated by tourmaline and show higher 18O values of quartz. Cretaceous rocks are characterized by high abundance of rutile, zircon and Fe and Ti secondary minerals.
   Tertiary sands with andalusite+sillimanite+kyanite prevailing over tourmaline have been found in several caves. Higher content of zircon and rutile and high 18O values of quartz in some of these cave sediments probably indicate admixture of material derived from Cretaceous rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012