Record details

Title
    Assessing drinking water quality in Northern Latium by trace elements analysis
Other titles
    Hodnocení jakosti pitné vody v severní Latii na základě analýz stopových prvků
Author
    DallAglio, Mario
    Pačes, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Water Rock Interaction
Notes
    Akce: 2001/07/10 ; Villasimius; Italy
Thesaurus term
    Arsenic, drinking water, Italy, trace elements
Keyword
    Analysis
    Assessing
    Drinking
    Elements
    Latium
    Northern
    Quality
    Trace
    Water
Abstract (in czech)
   Podzemní voda ze studní v v severní části Latia v Itálii byla analyzována na stopové prvky. Koncentrace s, B, Ba a F v průměru překračují maximální koncentrace povolené itaslskou normou pro pitnou vodu. Tyto geochemické analálie jsou způsobeny interakcí podzemní vody s vulkanity, které mají anomální složení a také z příměsi fluid hlubinného původu.
Abstract (in english)
   Groundwater from wells in Northern Latinum in Italy was analysed for trace elements. Concentrations of As, B, Ba and F in an average exceed maximum conentration level permitted by Italien norm for drinking water. The geochemical anomalies originate from the interaction of groundwater with the anomalous composition of volcanites as well as from inputs of deep origin fluids.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014