Record details

Title
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
Author
    Chour, V.
    Hartvich, Filip
    John, V.
    Kudrna, Z.
    Spanilá, Tamara
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 4
Pages
    s. 67-76
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3046305, GA AV ČR
    Překlad názvu: Hodnocení faktorů a podmínek ovlivňujících stabilitu břehů budoucích jezer
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    dangerous geodynamic phenomena
    flooding of residual mining pits
    stability of banks and slopes
Keyword
    Assessment
    Bank
    Conditions
    Factors
    Future
    Influencing
    Lakes
    Stability
Abstract (in czech)
   V rámci grantového projektu AV ČR bylo provedeno posouzení faktorů a podmínek pro stabilitu břehů budoucích nádrží.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012