Record details

Title
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
Statement of responsibility
    Karel Müller
Other titles
    Mining Geophysics Proceedings of the XXVII Czech-Polish-Slovak Symposium (Variant.)
    Posouzení mechanických vlastností hornin pokryvných útvarů hornoslezské pánve z komplexu vrtně-technologických a karotážních dat
Author
    Müller, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 16(118)
Pages
    p. 125-129
Year
    2000
Notes
    2 obr., 4 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornina boční
    hornoslezská pánev
    karotáž
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    vlastnosti mechanické
    vrt
    zpracování dat
Geographical name
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
Keyword
    Assessment
    Basin
    Complex
    Data
    Deposits
    Drill
    Logging
    Mechanical
    Properties
    Rock
    Silesian
    Superficial
    Technological
    Through
    Upper
Abstract (in english)
   In this paper the method of determination of mechanical characteristics, above all strength in simple compression ňp, on the basis of using of mechanical logging (initial speed of drilling, dc-exponent) and records of well logging (continuous time delta t from acoustic logging and bulk density p from density logging) for rocks of overburdens, is described
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012