Record details

Title
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Igor Rojkovič, Juraj Franců, Josef Čáslavský
Author
    Čáslavský, Josef
    Franců, Juraj, 1957-
    Rojkovič, Igor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 1
Pages
    s. 27-34
Year
    1992
Notes
    1 obr.,8 fot.,5 diagr.,37 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    analýza hornin
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    organická substance
    perm
    pískovce
    suroviny radioaktivní
    Západní Karpaty
Subject category
    minerály uranu
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Kravany
    Spišský Štiavnik
    Švábovce
    Vikartovce
Keyword
    Association
    Carpathians
    Matter
    Mineralization
    Organic
    Permian
    Sandstones
    Uranium
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012