Record details

Title
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
Statement of responsibility
    J. Bláha, Ivan Landa, Oldřich Mazáč, van der Coetsee, Martin Rak
Other titles
    Atmogeochemical determination of environmental pollution by crude oil
Author
    Bláha, J.
    Coetsee, van der
    Landa, Ivan
    Mazáč, Oldřich
    Rak, Martin
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
Pages
    s. 21
Subject group
    aparatura
    atmogeochemie
    půdy
    ropa
    znečištění
Keyword
    Atmogeochemické
    Horninového
    Látkami
    Metody
    Prostředí
    Ropnými
    Určování
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012