Record details

Title
    Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní
Other titles
    The atmogeochical field in the area of the Priessnitz's Spa
Author
    Jáně, Zdeněk
    Machálek, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2000
Source title - monograph
    Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s.
Thesaurus term
    Jáně Zdeněk, tel.2375
Keyword
    Atmogeochemické
    Lázní
    Léčebných
    Pole
    Priessnitzových
    Prostoru
Abstract (in czech)
   Analýza rozložení atmogeochemického pole (obsahy Na, Ca, K, Mg a Fe) v širším okolí Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách
Abstract (in english)
   The analysis of the atmogeochemical field distribution (the contents of Na, Ca, K, Mg and Fe) in surroundings of the Priessnitz's Spa in the Jeseníky Mountains
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012