Record details

Title
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
Statement of responsibility
    Miriam Dvořáková, Bedřich Moldan
Author
    Dvořáková, Miriam
    Moldan, Bedřich
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana ovzduší
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 6
Pages
    s. 158-160
Year
    1989
Notes
    8 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ochr. Ovzduší
Classfication no.
    061.6
Subject category
    geochemie hydrosféry
    geologické instituce - ústavy, organizace, společnosti
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
    speciální hydrogeochemie
Geographical name
    ČSSR-Čechy
    ČSSR-Morava
Keyword
    1985-1988
    Atmosférická
    Depozice
    Do
    Geologickým
    Letech
    Malých
    Povodí
    Sledovaných
    ústavem
    Ústředním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012