Record details

Title
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
Statement of responsibility
    Ivan Holoubek
Author
    Holoubek, Ivan, 1951-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
Vol./nr.
    Roč. 44, č. 2
Pages
    s. 18-22
Year
    1994
Notes
    3 obr., 8 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod. Ochr. Ovzduší
Classfication no.
    504.05
    504.3
    550.4
Conspectus category
    504
Subject group
    adsorpce
    atmosféra
    degradace
    depozice
    perzistentní organické polutanty
    rovnice
    rozpouštění
    vegetace
    zdroj znečištění
    znečištění
Geographical name
    Česko
Keyword
    Atmosferický
    Organických
    Persistentních
    Polutantů
    Procesech
    Spalovacích
    Transport
    Vznikajících
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012