Record details

Title
    Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
Statement of responsibility
    Bedřich Moldan
Other titles
    Atmosférická depozice: biogeochemický proces
Author
    Moldan, Bedřich
Language
    anglicky
Source title - serial
    Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd
Vol./nr.
    Vol. 101, no. 1
Pages
    p. 1-108
Year
    1991
Notes
    19 obr.,59 tab.,4 s.bibl.
    res.čes.,rus.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd
Subject group
    acidita
    atmosférická depozice
    biogeochemie
    koncentrace
    mobilita
    životní prostředí
Subject category
    atmosférická depozice
Keyword
    Atmospheric
    Biogeochemical
    Deposition
    Process
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012