Record details

Title
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
Statement of responsibility
    Jiří Černý
Author
    Černý, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 1-2
Pages
    p. 29-44
Year
    1993
Notes
    2 obr., 4 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    atmosféra
    atmosférická depozice
    H (vodík - 1)
    mobilita
    N (dusík - 7)
    S (síra - 16)
    srážky atmosférické
    životní prostředí
Subject category
    atmosférická depozice
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jezeří
    Načetín
Keyword
    Atmospheric
    Deposition
    Hory
    Krušné
    Measurements
    Mts
    Preliminary
    Results
    Throughfall
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012