Record details

Title
    Attendance programme of natural environment for the year 1996. Project No.630/2/96 - Risk Factors in Protection of Geological Environment
Other titles
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí