Record details

Title
    Attenuation vector in heterogeneous, weakly dissipative, anisotropic media
Author
    Červený, V.
    Klimeš, L.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 175, č. 1
Pages
    s. 346-355
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: GA205/07/0032, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0229817
    Projekt: GA205/08/0332, GA ČR3cav_un_auth*0240426
    Překlad názvu: Vektor útlumu v nehomogenních slabě dissipativních anizotropních prostředích
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    seismic anisotropy
    seismic attenuation
    theoretical seismology
    wave propagation
Keyword
    Anisotropic
    Attenuation
    Dissipative
    Heterogeneous
    Media
    Vector
    Weakly
Abstract (in czech)
   Vektor útlumu hraje důležitou roli při studiu vln šířících se v dissipativních izotropních nebo anizotropních prostředích. Je definován jako imaginární část komplexního gradientu času šíření. Reálná část komplexního gradientu času šíření se nazývá vektor šíření. V článku jsou odvozeny jednoduché výrazy pro vektor útlumu seismických vln šířících se nehomogenními slabě dissipativními prostředími.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013