Record details

Title
    Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
Other titles
    "Augite" from Paškapole: classical mineral of the České středohoří Mts. in the light of modern classification
Author
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13, č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    "augite", diopside, mineral chemistry, Paškapole, Bořislav, České středohoří Mts.
Keyword
    Augit
    Českého
    Klasický
    Klasifikace
    Minerál
    Moderní
    Paškapole
    Středohoří
    Světle
Abstract (in czech)
   Klinopyroxen z lokality Paškapole, který je hojně a s oblibou sbírán sběrateli minerálů byl nově analyzován metodou elektronové mikrosondy. Nové, ale i starší analýzy, byly nově přepočítány a minerál byl zařazen do moderní klasifikace pyroxenů. Výsledkem je jeho přesnější pojmenování: chromito hlinitý diopsid.
Abstract (in english)
   "Augite" from Paškapole: classical mineral of the České středohoří Mts. in the light of modern classification
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014