Record details

Title
    Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Václav Houk
Author
    Houk, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 82, no. 4
Pages
    p. 419-428
Year
    2007
Notes
    2 obr., 4 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    561
Subject group
    Diatomeae
    diatomit
    paleogén
    paleontologie
    popis taxonů
    revize
    taxonomie
    terciér Českého masivu
    ultrastruktura biologická
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Bechlejovice (Děčín, Děčín)
    Čechy (Česko)
    Kundratice (Litoměřice, Litoměřice)
    Seifhennersdorf (Německo)
    SRN-Sachsen
    Stadice-Lochočice (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Varnsdorf (Děčín, Varnsdorf)
Keyword
    Aulacoseira
    Bacillariophyceae
    Centrales
    Comb
    Czech
    Hibschii
    Houk
    Locality
    Nov
    Reichelt
    Republic
    Type
    Varnsdorf
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012