Record details

Title
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    František Novák, Jiří Jansa
Author
    Jansa, Jiří
    Novák, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 4
Pages
    s. 235-244
Year
    1992
Notes
    1 obr.,l tab.,2 pl.,2s. bibl. + 2
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    asociace
    diagenetické struktury
    minerály
    miocén-střední
    mřížkové konstanty
    sokolovská pánev
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    Čechy západní
    ČSFR-Čechy
    SNS
    USA
Keyword
    Authigenic
    Basin
    Czechoslovakia
    Formation
    Pyrrhotite
    Smythite
    Sokolov
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012