Record details

Title
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
Statement of responsibility
    Jiří Brzobohatý
Other titles
    Autochthonous Paleogene fill of the Nesvačilka depression and its importance for hydrocarbon exploration
Author
    Brzobohatý, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 153-184
Year
    1994
Notes
    19 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    autochton
    interpretace dat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    paleogén
    profil vrtný
    reflexní seizmika
    ropo-plynonosné struktury
    sedimentologie
    seizmika reflexní
    struktury ropo-plynonosné
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
    nesvačilský příkop
Geographical name
    Bošovice
    Brno
    ČR-Morava
    Hostěrádky
    Klobouky
    Kobeřice
    Milešovice
    Němčičky
    Nesvačilka
    Nikolčice
    Těšany
    Uhřice
    Újezd
    Žarošice
Keyword
    Autochtonní
    Deprese
    Naftovou
    Nesvačilské
    Paleogenní
    Prospekci
    Výplň
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012