Record details

Title
    Automatic First Arrival Identification System of AE Signals by Means of High-Order Statistic Approach
Author
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
Conference
    European Geosciences Union, General Assembly (24.04.2005-29.04.2005 : Wien, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    03756
Notes
    Projekt: GA205/03/0071, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Systém pro automatickou identifikaci času příchodu signálů AE na základě využití vyšších statistických momentů
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    first arrival determination
    high order statistics
Keyword
    AE
    Approach
    Arrival
    Automatic
    First
    High-Order
    Identification
    Means
    Signals
    Statistic
    System
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012